Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ceremoniał

Drukuj PDF

Jednym z dokumentów, stanowiącym zbiór ustanowionych i obowiązujących w Ośrodku Szkolno Wychowawczym norm zachowania się, jest Ceremoniał Szkolny (Wewnątrzośrodkowy).Ustala formy uroczystości szkolnych i tryb życia placówki, sposoby zachowania się i postawy obowiązujące w czasie tych uroczystości, określa symbole Ośrodka i formy celebracji sztandaru. Ceremoniał zawiera również ustanowione teksty ślubowań uczniowskich oraz stwarza dziecku okazję do przeżywania doniosłych i ważnych chwil w życiu, stanowi integralną część z przyjętą tradycją Ośrodka, harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Dzięki Ceremoniałowi Ośrodek zapewnia jedną z wielu możliwości prezentowania, kształtowania i utrwalania określonych wzorów postaw i zachowań, przyjętych przez ogół społeczeństwa.


IMIĘ OŚRODKA

02 czerwca 1977 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie nadało placówce imię Marii KONOPNICKIEJ. W tym samym dniu, ku czci Patronki, odsłonięto na murze budynku szkolnego tablicę pamiątkową z Jej wizerunkiem.


SZTANDAR OŚRODKA

Podczas obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia, 28 listopada 1983 roku, Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadało placówce sztandar, którego wygląd, (prawą i lewą stronę), przedstawiają zdjęcia:

20 maja 1989 roku Ośrodek obchodził uroczyście jubileusz 30-lecia swego istnienia i z tej okazji sztandar odznaczony został Gryfem Pomorskim. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest Ośrodek i jego najbliższe otoczenie, symbolem Polski i narodu. Dlatego uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a jego przechowywanie, transport i przygotowanie do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie, w bibliotece szkolnej. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy jest wytypowany z uczniów klas II szkoły zawodowej, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu, w składzie: chorąży-chłopiec i dwie uczennice asystujące. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę w razie ich nieobecności. Kandydatury składu pocztu sztandarowego (oraz rezerwowego) przedstawiane są przez opiekuna pocztu sztandarowego oraz samorząd szkolny na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. Po skończonej kadencji, nazwiska uczniów z pocztu są wpisane do kroniki Ośrodka oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe dyplomy. Rada Pedagogiczna może odwołać uczniów ze składu pocztu sztandarowego i dokonać wyboru uzupełniającego. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemne spodnie, (marynarka), biała koszula; uczennice - ciemne spódnice, białe bluzki. Insygniami pocztu sztandarowego są: biało-czerwone szarfy, przewieszone przez prawe ramię, kolorem białym w stronę kołnierza i spięte na lewym biodrze; białe rękawiczki. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Ośrodka:

 • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • Ślubowanie klas pierwszych;
 • Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły;
 • Święto Patronki;
 • Uroczystości rocznicowe.


Wprowadzenie sztandaru z jego przekazaniem
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego i mówi: Przekazujemy Wam sztandar symbol patriotyzmu i tradycji. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie nasz Ośrodek. Chorąży nowego pocztu odpowiada: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego i być godnymi reprezentantami naszego Ośrodka. Stary chorąży Salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru. Następuje przekazanie sztandaru.

Pasowanie na ucznia
Uczniowie klas pierwszych, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście stoją w postawie zasadniczej. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, podnoszą do góry dwa palce (pozostali uczniowie z miejsca). Dyrektor Ośrodka odczytuje treść ślubowania, a uczniowie na zakończenie powtarzają LUBUJEMY! Tuż po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Do Dyrektora podchodzą wyczytani uczniowie. Dyrektor kładzie ołówek na prawe ramię i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia szkoły podstawowej. Pasowane dziecko otrzymuje dyplom pasowania. Pożegnanie absolwentów
Wszyscy zgromadzeni na tej uroczystości stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele klas, podnoszą do góry dwa palce (pozostali absolwenci z miejsca), powtarzają za Dyrektorem tekst ślubowania.

HYMN OŚRODKA

Ośrodek posiada własny hymn, który jest grany i śpiewany na wszystkich uroczystościach wewnątrzośrodkowych. Hymn Ośrodka (oraz hymn państwowy) śpiewa się w postawie zasadniczej.

Ojczyzna nasza, to wieś i miasto,
I las, co szumi piosnkę o zmroku,
Obłok i słońce, co świeci jasno,
Zboże, co w polu rośnie wysoko.

Ojczyzna nasza, to dom i szkoła,
I szara wstęga drogi za domem,
I wszystko, wszystko, co jest dokoła,
Tak bliskie sercu, drogie, znajome.

To mowa, którą od dziecka znamy,
To ludzie, których nic nie pokona.
Gorącym sercem Ciebie kochamy,
Nasza Ojczyzno, Ziemio rodzona.

Słowa: Czesław Janczarski
Muzyka: Boris L. Pasternak

nuty

UROCZYSTOŚCI OŚRODKA

Uroczystości Ośrodka odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku sportowym. Uczniowie występują w strojach odświętnych: ciemne spodnie i spódnice, białe koszule i bluzki.

Uroczystość składa się z:

 1. Części oficjalnej
  • wprowadzenie sztandaru
  • odśpiewanie hymnu Ośrodka i hymnu państwowego
  • okolicznościowe przemówienia, (odpowiednio do tematu)
 2. Części zasadniczej
  • realizacja tematu uroczystości
 3. Części artystycznej, przygotowanej przez uczniów i opiekunów.
INNE

W przeddzień świąt państwowych, ważniejszych rocznic lub uroczystości okolicznościowych, na murach Ośrodka (w miejscach do tego przygotowanych) wywiesza się flagi państwowe.
Sztandar Ośrodka może brać udział w uroczystościach poza terenem Ośrodka, np. w uroczystościach rocznicowych, organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych, pogrzebowych, itd. Podczas uroczystości pogrzebowych z udziałem sztandaru oraz w przypadku ogłoszenia żałoby, przypina się na drzewcu sztandaru, od strony godła państwowego, czarną wstęgę długości ~ 1 m.
W miejscu tablicy pamiątkowej Patronki, na murze szkolnym Ośrodka, składa się świeże kwiaty.


Opracował: Wiesław Kujawa

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264686

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Pajacyk, Okruszek, Polskie Serce, Habitat, Marzenia - Kliknij i Pomóż