Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Integracja Sensoryczna SI

Drukuj PDF

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.”
Arystoteles (384-322 p.n.e.)


,,sensoryczna integracja to proces rozpoznawania, segregowania, interpretowania i scalania wrażeń zmysłowych aby mogły być użyte w celowym działaniu’’


Podstawowe założenia teorii SI ( Ayres 1972):

 • trudności w przetwarzaniu i integracji informacji sensorycznej wpływają na zachowanie i uczenie się dzieci
 • przebieg rozwoju zmysłowo-ruchowego jest istotnym elementem w procesach rozwoju wyższych czynności nerwowych (mowa czynna i rozumienie, pamięć, uwaga, percepcja wzrokowa, słuchowa, lateralizacja, zdolność do czytania, liczenia, kontrola emocji i zachowania)
 • interakcja dziecka ze środowiskiem kształtuje rozwój mózgu
 • układ nerwowy posiada plastyczność
 • aktywność sensoryczno- motoryczna jest silnym mediatorem plastyczności

Zaburzenia SI - problemy zauważane przez rodziców lub nauczycieli:

 • hiperaktywność
 • hipoaktywność
 • problemy z koncentrację uwagi
 • nadpobudliwość  emocjonalna
 • obniżony poziom koordynacji ruchowej ( niezdarność ruchowa) lub   wzrokowo – ruchowej
 • zaburzenia mowy
 • słaba organizacja zachowania
 • problemy z funkcjonowaniem  w grupie
 • problemy z nauką rysowania, czytania i pisania
 • problemy z rozwojem samodzielności w zakresie samoobsługi
 • niska samoocena

Zaburzenia SI – objawy widoczne w badaniu klinicznym:

 • Obniżone napięcie mięśni
 • Obecność tonicznych odruchów we wzorcach postawy
 • Brak poczucia środkowej linii ciała i trudności z jej przekraczaniem
 • Trudności w utrzymaniu równowagi
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej i wzrokowo - ruchowej
 • Zaburzenia praksji
 • Zaburzenia somatognozji
 • Zaburzenia lateralizacji
 • Zaburzenia percepcji dotykowej
 • Zaburzenia percepcji bodźców przedsionkowych i propriceptywnych

CEL terapii SI:

 • Poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej. Następnie wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej
 • Terapia może obejmować: rozwijanie podstawowych reakcji posturalnych, integracji obu stron ciała; stymuluje rozwój reakcji równoważnych, praksji, orientacji wzrokowo-przestrzennej, lateralizacji, czucia głębokiego i powierzchownego ( w zależności od potrzeb dziecka)
 • W konsekwencji wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, percepcję wzrokowo – przestrzenną, koncentrację uwagi i samoocenę – co z kolei pozwala dziecku na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie samoobsługi, w zabawie, w uczeniu się