Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program

Drukuj PDF

Wychowanie jest sprawą całego życia (…),  wiąże się ze wszystkimi czynnikami stawania się osobowości ludzkiej(…), polega na pielęgnowaniu rozwoju, na uczeniu sztuki odszukiwania i wyboru wartości istniejących oraz czynienia z nich narzędzi własnego trudu, na wzbogacaniu wiedzy, na wyrabianiu sprawności w kierowaniu sobą i wykonywaniu pracy. Jest ono skuteczne, gdy (…) dopomaga w rozwiązywaniu zadań, które stawia życie (…), wprowadza w sprawy społeczne”


/Helena Radlińska/

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
w Świnoujściu
Podstawy prawne Programu Wychowawczego.1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

„System oświaty zapewnia w szczególności:
1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

„(...) Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez :
1. szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu dydaktycznego,
2. program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójna całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.”

 

 

Program wychowawczy dostępny w dziale DO POBRANIA.

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264669

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości