Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”

Drukuj PDF

RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy roku szkolnym 2019/2020 uczestniczy w rządowym programie "Aktywna Tablica".
W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale lekcyjne na poziomie szkoły podstawowej w nowoczesne dotykowe monitory multimedialne. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pozyskanemu dzięki udziałowi w programie nauczyciele mają możliwość wykorzystania na prowadzonych lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Działania podejmowane w ramach udziału w programie rządowym „Aktywna Tablica”:
1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego  nauczyciela w konferencjach
i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym
- udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;
- zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK;
- dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej  sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk:
3. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
4. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami w sprawie utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
5. Wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin lekcyjnych zajęć edukacyjnych średni w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.
6. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, sprawozdania z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt. 1-7 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu do dnia 15 czerwca 2020 r.
7. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.

Wybrane scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

1.

Scenariusz lekcji matematyki w klasie III

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264671

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości