Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Drukuj PDF

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

Adres:
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marii Konopnickiej
UL.PIASTOWSKA 55-72-600 ŚWINOUJŚCIE
SEKRETARIAT OŚRODKA
TEL: 91 321 5426 FAX: 91 321 5426
SZKOŁA-TEL: 91 321 3170
POCZTA E-MAIL- DYREKTOR   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest oparte o podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla każdego ucznia jest tworzony indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzględniający wskazania Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej do pracy z dzieckiem, jego indywidualne zainteresowania i możliwości.
Po zakończeniu cyklu kształcenia młodzież nie otrzymuje kwalifikacji zawodowych, ale jest wyposażana w umiejętności, które mogą być wykorzystane w zatrudnieniu chronionym lub wspomaganym oraz w życiu codziennym.
Edukacja i terapia uczniów jest realizowana w ramach, taki przedmiotów jak:

-Przysposobienie do pracy
-Funkcjonowanie osobiste i społeczne
-Wychowanie fizyczne
-Zajęcia sportowe
-Religia/etyka
-Zajęcia kształtujące kreatywność
Wszystkie zajęcia dla  uczniów odbywają się w klasopracowniach na terenie szkoły.
Prowadzone są w następujących blokach tematycznych:
gospodarstwo domowe: sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD, elementy szycia ręcznego, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Przez cały rok prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów. Kształtujemy umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu: komunikowanie się, samoobsługa, posługiwanie się pieniędzmi, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej i wiele innych.  Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach i ćwiczeniach terenowych, które zwiększają ich śmiałość, poczucie pewności i orientację w najbliższym otoczeniu.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach szkolnych, miejskich i wojewódzkich a nawet międzynarodowych.
W czasie spokań z uczniami zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły w Zirchownasza młodzież uczy się wielu ciekawych rzeczy np.sztuki cyrkowej!!!
Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania z całodobowego wyżywienia.
Wykaz dokumentów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

1.  Podanie rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia o przyjęcie do szkoły (druk) wraz
z prośbą o zapewnienie miejsca w Ośrodku (dawny internat – dla zainteresowanych)
2.  Orzeczenie kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego (aktualne)
3.  Zgoda rodziców na naukę dziecka w SPP w SOSW (druk)
4.  Opinia psychologiczna
5.  Opinia wychowawcy klasy VIII SP (druk)
6.  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku posiadania takiego orzeczenia)
7.  Dokumentacja medyczna: karta zdrowia
8.  Postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu, kuratora)
9.  Odpis aktu urodzenia
10.  Poświadczenie zameldowania
11.  Numer PESEL
12.  3 zdjęcia
Wszystkie druki dostępne są na stronie w menu prawym – DO POBRANIA – Wzory i druki.

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264647

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości