Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zajęcia rewalidacyjne

Drukuj PDF

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS


Od września 2012 r. w Ośrodku prowadzony jest trening słuchowy według dr Kjelda Johansena, jako alternatywa dla stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Metodą Tomatisa.

Stymulacja Słuchu Johansen IAS:
-    zaadresowana jest do każdej osoby, u której występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli która ma m.in. problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej czy rozumieniem mowy w hałasie, przy jednoczesnym prawidłowym słuchu
-    oparta jest na specjalnie skomponowanej i wykonywanej  na syntetyzatorze muzyce, której zakres dźwięku waha się od 100Hz do 16 000Hz, ze wzmocnieniem dźwięku na prawe ucho o 5dB w stosunku do ucha lewego (najczęściej, choć to wzmocnienie można pominąć), która także pobudza emocje w układzie limbicznym; dzieci naprzemiennie słuchają dźwięków o różnej częstotliwości
-    w szkole prowadzona jest jako tzw. Program szkolny, ale jej dużym atutem jest, że może być prowadzona w domu - środowisku najbardziej przyjaznym dziecku, z możliwością dostosowania pory słuchania do preferencji dziecka
-    jest łagodna i rozciągnięta w czasie – w szkole dziecko słucha 5 dni w tygodniu po 10-15 minut przez kilka miesięcy (do roku, a nawet dłużej), przy czym materiał dźwiękowy zmienia się co kilka tygodni
-    opiera się na wynikach diagnoz, które prowadzi się na wstępie i  po każdym etapie słuchania
-    prowadzona jest na sprzęcie o wysokich parametrach.

 

 

Metodą Johansen IAS pracuje się z:
-    osobami z autyzmem
-    z opóźnionym rozwojem mowy
-    z dysleksją
-    z ADHD
-    z epilepsją, jednak za zgodą neurologa
-    z zaburzeniami koncentracji
-    z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej
-    z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
-    z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
a również:
-    z dorosłymi po udarze
-    z dorosłymi z szumami usznymi i z silną migreną.

Stymulacja Słuchu Johansen IAS poprawia przetwarzanie słuchowe, koordynuje pracę
różnych obszarów mózgu, a to może skutkować poprawą rozwoju poznawczego dziecka i wpłynąć na:
-    zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach
-    łatwiejsze słuchanie i rozumienie tego, co się słyszy /rozumienie mowy/
-    artykulację
-    samoocenę
-    komunikację
-    czytanie
-    poprawę napięcia mięśniowego, co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę.

Poddając dziecko treningowi metodą Johansena IAS należy pamiętać, że treningiem nie wyleczymy go z ADHD, z autyzmu, itp.

 

DOGOTERAPIA

W naszej Placówce prowadzone są zajęcia dogoterapii.Jest to  terapia wykorzystująca kontakt z psem. Można ją stosować w pracy z dziećm.
Zajęcia te oddziaływają na sferę emocjonalną, sprzyjają eliminowaniu agresji i autoagresji, kształtowaniu pozytywnych emocji, wspomagają rozwój empatii i samoocenę.Udział psa wpływa na koncentrację uwagi, rozwój funkcji poznawczych, pobudza zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci  uczą się określania związków przyczynowo – skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.
Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem, dziecko czuje się pewniej, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.
Na aktywność fizyczną  dziecka wpływają różnego rodzaju zabawy. Wykorzystuje się tu fakt, że dzieci mające problem z nawiązaniem kontaktu, z większą łatwością nawiązują więź z psami. Zmniejsza się ilość zachowań  niepożądanych  takich jak: trzepotanie rękami, kręcenie się w kółko, mruczenie czy krzyczenie. Zwiększają się zachowania społeczne  dzieci: inicjowanie zabawy, przyłączanie się do bawiącego z psa i  terapeuty, naśladowanie psa. Cechy psów, atrakcyjne dla zmysłów dziecka i nowość terapii zwiększają otwarcie dziecka na otoczenie, co terapeuta wykorzystuje    w zaplanowany sposób. Połączenie oddziaływania dziecko-pies i dziecko-terapeuta jest kluczowe do osiągnięcia rezultatów. Terapeuta pełni dla dziecka rolę przewodnika, który naucza, jak się komunikować i bawić z psem.
Dogoterapia przynosi szczególne efekty u dzieci ze spektrum autyzmu. Większość dzieci  reaguje bardzo entuzjastycznie na zwierzęta. Terapia z psem wzmacnia ,pozytywnie oddziałując na zdrowie i psychikę dziecka.
Dogoterapeuta- Krystyna Makowska

 


STYMULACJA PROCESÓW POZNAWCZYCH

 

Ta forma zajeć skierowana jest do dzieci mających   trudności w sferze zapamiętywania, myslenia, pamieci, uwagi ,spostrzegania, orientacji kierunkowej , grafomotoryki, czytania ze zrozumieniem , wykonywania operacji matematycznych itp.  które utrudniaja im proces nauczania i prawidlowego funkcjonowania w srodowisku.
Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzen oraz odpowiednio podjete dzialania w ramach funkcjonujacych metod terapii sa istotnym kluczem warunkujacym przyszly sukces edukacyjny kazdego dziecka. Im wczesniej wykryje sie okreslony rodzaj dysfunkcji, tym sprawniej przebiegnie sam proces terapii.   Dlatego tez celem  terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji ,eliminowanie niepowodzen. Program terapii opracowany jest indywidualnie do kazdego dziecka i zaklada realizacje celów na miare mozliwosci dziecka oraz usprawniania w trakcie róznorodnych cwiczen zaburzonych funkcji:
*percepcji sluchowej
*orientacji przestrzennej
*procesów emocjonalno-motywacyjnych
*koordynacji wzrokowo-ruchowej
*manualno-grafomotorycznych
*myslenia i wykonywania operacji matematycznych
* procesu czytania i pisania
* koncentracji
*analizy i syntezy wzrokowej
*pamieci
W naszym Osrodku , ten rodzaj terapii prowadzony jest w oddzialach przedszkolnych , szkole podstawowej , gimnazjum , szkole zawodowej .

 

 

 

KORYGOWANIE WAD MOWY

 

W naszym Ośrodku w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest terapia korygowania wad mowy dla dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Najmłodsze dzieci objęte są  zajęciami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Przedszkola . Terapią objęci są również uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.
Na zajęcia uczęszczają dzieci z:
- niedokształceniem mowy o typie afazji
- zespołem Downa
- autystyczne i z zespołem Aspergera
- opóźnionym rozwojem mowy
- uszkodzeniami narządów mowy w wyniku rozszczepu podniebienia
- dzieci upośledzone umysłowo

Do najważniejszych zadań terapii należy:
•    Rozwijanie kompetencji językowe i komunikacyjnej
•    Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
•    Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
•    Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
•    Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
•    Usprawnianie techniki czytania i pisania.
•    Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem:
- metody ustno twarzowa Castillo – Moralesa (masaże logopedyczne dla dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym)
- metody werbo-tonalna (dla dzieci nie słyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, dla dzieci autystycznych)
- metody ruchu rozwijającego W.Sherborn (dla dzieci autystycznych, dla dzieci z głębszymi zaburzeniami psychofizycznymi)
-metody Knilla - (dla dzieci autystycznych, dla dzieci z głębszymi zaburzeniami psychofizycznymi)
- metody krakowskiej J. Cieszyńskiej (metoda symultaniczno-sekwencyjna, sylabowa, terapia neurobiologiczna)
- wspomagania komunikacją alternatywną dla dzieci nie mówiących i mających trudności z komunikacją
- glottodydaktyki (dla dzieci z zaburzoną analizą i syntezą słuchową)
- metod multimedialnych (logopedyczne oprogramowanie komputerowe)
- ogólnych metod logopedycznych do poprawy sprawności narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego i  prawidłowej wymowy.
Dzięki poprawie funkcji językowych i słuchowych dziecko wzmacnia swoją pozycję w grupie, nawiązuje lepsze relacje z rówieśnikami, ale również osiąga lepsze wyniki w nauce.
Zajęcia prowadzą: neurologopeda Beata Lipińska i logopeda Iwona Stasiak.


MUZYKOTERAPIA

 

Muzykoterapia, jako forma psychoterapii wykorzystuje muzykę lub  posługuje się jej elementami.  Oddziałuje na dziecko poprzez  rytm, melodię, harmonię, dynamikę ,tempo, sposób wydobycia, kolorystykę dźwięku oraz aparat wykonawczy.
CELE PROWADZONYCH ZAJĘĆ :
•    uzyskanie postawy korespondencyjnej między ciałem a muzyką,
•    poprawa komunikacji, integracja grupy
•    usprawnianie psychoruchowe dziecka
•    pomoc w kompensowaniu braków wynikających z niepełnosprawności,
•    obniżanie negatywnych skutków zaburzeń oraz wynikającego z nich lęku
•     pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka,
•     pomaganie w wyrażaniu emocji,
TECHNIKI MUZYKOTERAPEUTYCZNE ,KTÓRE STOSUJĘ W PRACY
•    Ćwiczenia muzyczno – ruchowe
•    Gra na instrumentach
•     Śpiew
•     Słuchanie muzyki
Prowadząca Ewa Mayko

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest gimnastyka korekcyjna dla uczniów wszystkich etapów nauczania oraz przedszkola z aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi. Głównym celem jest korygowanie istniejących wad postawy poprzez odpowiednie ćwiczenia oraz kształtowanie nawyku postawy skorygowanej (odruchowo przyjmowanej) w różnych sytuacjach dnia codziennego. Prowadzący Edward Lelek.


 

Znajdź na stronie

Statystyka

Odsłon : 173076

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości