Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zajęcia rewalidacyjne

Drukuj PDF

DOGOTERAPIA

W naszej Placówce prowadzone są zajęcia dogoterapii.Jest to  terapia wykorzystująca kontakt z psem. Można ją stosować w pracy z dziećm.
Zajęcia te oddziaływają na sferę emocjonalną, sprzyjają eliminowaniu agresji i autoagresji, kształtowaniu pozytywnych emocji, wspomagają rozwój empatii i samoocenę.Udział psa wpływa na koncentrację uwagi, rozwój funkcji poznawczych, pobudza zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci  uczą się określania związków przyczynowo – skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.
Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem, dziecko czuje się pewniej, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.
Na aktywność fizyczną  dziecka wpływają różnego rodzaju zabawy. Wykorzystuje się tu fakt, że dzieci mające problem z nawiązaniem kontaktu, z większą łatwością nawiązują więź z psami. Zmniejsza się ilość zachowań  niepożądanych  takich jak: trzepotanie rękami, kręcenie się w kółko, mruczenie czy krzyczenie. Zwiększają się zachowania społeczne  dzieci: inicjowanie zabawy, przyłączanie się do bawiącego z psa i  terapeuty, naśladowanie psa. Cechy psów, atrakcyjne dla zmysłów dziecka i nowość terapii zwiększają otwarcie dziecka na otoczenie, co terapeuta wykorzystuje    w zaplanowany sposób. Połączenie oddziaływania dziecko-pies i dziecko-terapeuta jest kluczowe do osiągnięcia rezultatów. Terapeuta pełni dla dziecka rolę przewodnika, który naucza, jak się komunikować i bawić z psem.
Dogoterapia przynosi szczególne efekty u dzieci ze spektrum autyzmu. Większość dzieci  reaguje bardzo entuzjastycznie na zwierzęta. Terapia z psem wzmacnia ,pozytywnie oddziałując na zdrowie i psychikę dziecka.
Dogoterapeuta- Krystyna Makowska

 


STYMULACJA PROCESÓW POZNAWCZYCH

 

Ta forma zajeć skierowana jest do dzieci mających   trudności w sferze zapamiętywania, myslenia, pamieci, uwagi ,spostrzegania, orientacji kierunkowej , grafomotoryki, czytania ze zrozumieniem , wykonywania operacji matematycznych itp.  które utrudniaja im proces nauczania i prawidlowego funkcjonowania w srodowisku.
Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzen oraz odpowiednio podjete dzialania w ramach funkcjonujacych metod terapii sa istotnym kluczem warunkujacym przyszly sukces edukacyjny kazdego dziecka. Im wczesniej wykryje sie okreslony rodzaj dysfunkcji, tym sprawniej przebiegnie sam proces terapii.   Dlatego tez celem  terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji ,eliminowanie niepowodzen. Program terapii opracowany jest indywidualnie do kazdego dziecka i zaklada realizacje celów na miare mozliwosci dziecka oraz usprawniania w trakcie róznorodnych cwiczen zaburzonych funkcji:
*percepcji sluchowej
*orientacji przestrzennej
*procesów emocjonalno-motywacyjnych
*koordynacji wzrokowo-ruchowej
*manualno-grafomotorycznych
*myslenia i wykonywania operacji matematycznych
* procesu czytania i pisania
* koncentracji
*analizy i syntezy wzrokowej
*pamieci
W naszym Osrodku , ten rodzaj terapii prowadzony jest w oddzialach przedszkolnych , szkole podstawowej , gimnazjum , szkole zawodowej .

 

 

 

KORYGOWANIE WAD MOWY

 

W naszym Ośrodku w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest terapia korygowania wad mowy dla dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Najmłodsze dzieci objęte są  zajęciami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Przedszkola . Terapią objęci są również uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.
Na zajęcia uczęszczają dzieci z:
- niedokształceniem mowy o typie afazji
- zespołem Downa
- autystyczne i z zespołem Aspergera
- opóźnionym rozwojem mowy
- uszkodzeniami narządów mowy w wyniku rozszczepu podniebienia
- dzieci upośledzone umysłowo

Do najważniejszych zadań terapii należy:
•    Rozwijanie kompetencji językowe i komunikacyjnej
•    Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
•    Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
•    Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
•    Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
•    Usprawnianie techniki czytania i pisania.
•    Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem:
- metody ustno twarzowa Castillo – Moralesa (masaże logopedyczne dla dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym)
- metody werbo-tonalna (dla dzieci nie słyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, dla dzieci autystycznych)
- metody ruchu rozwijającego W.Sherborn (dla dzieci autystycznych, dla dzieci z głębszymi zaburzeniami psychofizycznymi)
-metody Knilla - (dla dzieci autystycznych, dla dzieci z głębszymi zaburzeniami psychofizycznymi)
- metody krakowskiej J. Cieszyńskiej (metoda symultaniczno-sekwencyjna, sylabowa, terapia neurobiologiczna)
- wspomagania komunikacją alternatywną dla dzieci nie mówiących i mających trudności z komunikacją
- glottodydaktyki (dla dzieci z zaburzoną analizą i syntezą słuchową)
- metod multimedialnych (logopedyczne oprogramowanie komputerowe)
- ogólnych metod logopedycznych do poprawy sprawności narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego i  prawidłowej wymowy.
Dzięki poprawie funkcji językowych i słuchowych dziecko wzmacnia swoją pozycję w grupie, nawiązuje lepsze relacje z rówieśnikami, ale również osiąga lepsze wyniki w nauce.
Zajęcia prowadzą: neurologopeda Beata Lipińska i logopeda Iwona Stasiak.


MUZYKOTERAPIA

 

Muzykoterapia, jako forma psychoterapii wykorzystuje muzykę lub  posługuje się jej elementami.  Oddziałuje na dziecko poprzez  rytm, melodię, harmonię, dynamikę ,tempo, sposób wydobycia, kolorystykę dźwięku oraz aparat wykonawczy.
CELE PROWADZONYCH ZAJĘĆ :
•    uzyskanie postawy korespondencyjnej między ciałem a muzyką,
•    poprawa komunikacji, integracja grupy
•    usprawnianie psychoruchowe dziecka
•    pomoc w kompensowaniu braków wynikających z niepełnosprawności,
•    obniżanie negatywnych skutków zaburzeń oraz wynikającego z nich lęku
•     pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka,
•     pomaganie w wyrażaniu emocji,
TECHNIKI MUZYKOTERAPEUTYCZNE ,KTÓRE STOSUJĘ W PRACY
•    Ćwiczenia muzyczno – ruchowe
•    Gra na instrumentach
•     Śpiew
•     Słuchanie muzyki
Prowadząca Ewa Mayko

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest gimnastyka korekcyjna dla uczniów wszystkich etapów nauczania oraz przedszkola z aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi. Głównym celem jest korygowanie istniejących wad postawy poprzez odpowiednie ćwiczenia oraz kształtowanie nawyku postawy skorygowanej (odruchowo przyjmowanej) w różnych sytuacjach dnia codziennego. Prowadzący Edward Lelek.

 

Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogikiW naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiki, podczas których udzielane jest wsparcie dla uczniów z wadą słuchu, która powoduje również zaburzenia  mowy. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom wielostronnie wspierany jest rozwój dziecka, stymulowane są funkcje słuchowe, ćwiczona jest  prawidłowa wymowa oraz wzbogacane jest słownictwo. Zajęcia pomagają dziecku odkrywać i odbierać ciekawy świat dźwięków, który staje się  dla niego przyjazny. Dziecko uczy się również  pewności siebie w komunikacji z innymi osobami. Miła atmosfera oraz zabawowa forma ćwiczeń pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości dziecka.

 


 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE EEG Biofeedback

 

Aparatura do EEG Biofeedback jest wzbogaconym o opcję treningową i przystawkę dla sprzężenia zwrotnego aparatem EEG. Składa się z 2 systemów EEG, 2 monitorów dla terapeuty i dla pacjenta oraz głowicy EEG z elektrodami. Terapeuta zakłada wg potrzeb dwie lub więcej elektrod trenowanemu na czaszkę, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne. Pasma częstotliwości fal mózgowych są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzone przez odpowiednie oprogramowanie efekt: zapis graficzny wideogry. Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłki czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie poprzez własne myśli - bez klawiatury. Kieruje samochodem, samolotem, piłką, czy rzeką poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu. Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk, są tu odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu. W tym czasie dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową, słuchową czy dotykiem) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach gry. Terapeuta przy pomocy operatywnego warunkowania stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenionego przed i w czasie treningu. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. Stany te osłabiają korową regulację zachowania, co prowadzi z kolei do zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, wola, zdolność planowania, zakończenia czynności, przewidywania swoich reakcji, czy ogólna zdolność samokontroli danej osoby.
Co dają treningi EEG Biofeedback?
Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań. Każdy trening jest monitorowany przez komputer i istnieje możliwość zbiorczego wydruku wyników.

Wskazania do treningów EEG Biofeedback:
1. dla ludzi zdrowych:
na stanowiskach kierowniczych, obciążonych wysokim stresem i odpowiedzialnością oraz związanych z ekspozycja społeczną (menedżerzy, przedsiębiorcy, policjanci, piloci itp.)
dzieci, młodzieży i dorosłych jako trening koncentracji, pozytywnego i twórczego myślenia oraz trwalszego zapamiętywania (m.in. egzaminy, nauka języków obcych)
osób wykonujących zawody twórcze (pisarze, dziennikarze, artyści)
2. dla chorych w następujących zaburzeniach:
snu
mowy
koncentracji
przyjmowania pokarmu (bulimia, anoreksja)
zachowania i społecznego przystosowania
przewlekłych bólach głowy, migrenach
tikach
padaczce
zespole chronicznego zmęczenia
mózgowym porażeniu dziecięcym
rehabilitacji po urazach i udarach
impulsywności, agresji
zespole ADHD i ADD
zaburzeniach psychosomatycznych
W naszym Ośrodku treningi prowadzi Pani Edyta Pacura

INTEGRACJA SENSORYCZNA

W naszym Ośrodku w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest terapia Integracji Sensorycznej.
Integracja sensoryczna (z ang. „Sensory Integration”) jest to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych. Układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok, słuch), a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.
Twórcą metody Integracji Sensorycznej jest Dr A. Jean Ayres – amerykańska psycholog i terapeuta zajęciowy. Ayres wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka tj. system dotykowy, system czucia głębokiego (propriocepcja) oraz układ przedsionkowy (zmysł równowagi).

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264653

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości