Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Drukuj PDF

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?
Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje wszelkie formy wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w placówce prowadzącej terapię, a w szczególnych przypadkach w domu rodzinnym dziecka.  Realizowane są wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.09.23.133)

 


Do wczesnego wspomagania kwalifikują się dzieci z następującymi zaburzeniami rozwojowymi:

 • niepełnosprawność ruchowa
 • autyzm i zespół Aspergera
 • niedosłuch lub całkowita utrata słuchu
 • upośledzenie umysłowe
 • niedowidzenie lub całkowita utrata wzroku

 


Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W Świnoujściu taka poradnia mieści się przy ulicy Piastowskiej nr 54 (tel: 913214911). Rodzice bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni.
Następnie zgłaszają się z dzieckiem do poradni w ustalonym terminie i ze specjalistyczną dokumentacją.
Po otrzymaniu opinii zgłaszają się do placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W Świnoujściu taka placówka mieści się w SOSW w Świnoujściu przy ulicy Piastowskiej 55.

Działalność wczesnego wspomagania rozwoju koordynują:

 • Monika Lech - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego,  tel. kontaktowy 913215426,
 • Bogumiła Hoffnowska – psycholog, tel. kontaktowy 913215426, 913214911


Terapie prowadzone we wczesnym wspomaganiu

Psychologiczna
Konsultacje psychologiczne, porady dla rodzin i opiekunów dziecka niepełnosprawnego, terapia oraz wsparcie dla rodzin dziecka niepełnosprawnego.
Terapie prowadzi psycholog Bogumiła Hoffnowska.

Logopedyczna

Doskonalenie kompetencji językowych i społecznych, wspomaganie i rozwijanie komunikacji słownej i alternatywnej, masaż logopedyczny, korygowanie wad wymowy
Terapię prowadzi neurologopeda, oligofrenopedagog Beata Lipińska.

Terapia wielozmysłowa

Kształtowanie prawidłowego rozwoju poprzez stały dopływ bodźców zmysłowych do układu nerwowego. Stymulacja wielozmysłowa pomaga w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata oraz własnego ciała.
Terpię prowadzą: oligofrenopedagodzy Joanna Ulaczyk, Olga Gołacka.

Integracja sensoryczna
Integracja procesów zmysłowych poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowe, które poprawią jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców.
Terapię prowadzi oligofrenopedagog, terapeuta SI Katarzyna Kędzia-Sul

Fizjoterapia
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, terapia NDT Bobath, korygowanie wad postawy, itp.
Terapię prowadzi fizjoterapeuta, oligofrenopedagog Joanna Piotrowska

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą SOSW w Świnoujściu.

Łazienka

Od 22 września 2011 dzieci wczesnego wspomagania mogą korzystać z nowoczesnej łazienki z toaletą. Środki na projekt i wyodrębnienie łazieneczki z pomieszczeń wczesnego wspomagania pochodziły głównie od sponsora Polskiego LNG S.A. Dzięki tej darowiźnie i środkom z dochodów własnych naszego Ośrodka, maluszki nie muszą już wędrować do łazienki na piętro. To dla nich duża wygoda i nieocenione ułatwienie dla rodziców, opiekunów i terapeutów.

 

 

 

 


KONTAKT Z NAMI:
osobisty lub listowny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście


telefoniczny
tel.  913215426

adres mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.