Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Losy absolwentów

Drukuj PDF

CEL POZNAWCZY
Zebranie informacji o losach absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.


CEL PRAKTYCZNY
Modyfikacja procesu kształcenia i wychowania pod katem przygotowania do  życia zawodowego.
Wyniki ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Najliczniej reprezentowaną grupę stanowili absolwenci roczników:
  • 2012 - 23%
  • 2005 - 12%
  • 2003 - 14%
 2. Większość absolwentów - 84%, poszukiwało pracy od momentu ukończenia szkoły zawodowej.
 3. Wysoki procent badanych - 81%, podjęło pracę od momentu ukończenia szkoły, a 19% nie podjęło pracy.
 4. Obecnie pracuje 54% badanych absolwentów.
 5. Spośród tych, którzy pracują, pracę w wyuczonym zawodzie wykonuje zaledwie  30% zaś 70% nie pracuje w wyuczonym zawodzie.
 6. Trudności ze znalezieniem pracy miało - 40% badanych, 58% ocenia, że nie miało trudności, a 2% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi. 59% ankietowanych, którzy mieli trudności ze znalezieniem pracy uzasadniło dlaczego one się pojawiły.
  Oto rozkład ich wypowiedzi w pełnym brzmieniu:
  • Ponieważ była pieczątka szkoły specjalnej - rocznik 2003
  • Dlatego, że nikt nie chce zatrudnić do pracy niepełnosprawnego, bo bym nie nadążał za innymi pracownikami, tak mi powiedziano - rocznik 2003
  • Dzięki waszej szkole mam same kłopoty ze znalezieniem pracy. Każdy uważa tę szkołę  za "psychiatryk". Nie nauczyła mnie niczego, a zatruła życie i uniemożliwiła start w życie i służbę mundurową - rocznik 2003
  • Z powodu świadectwa ukończenia szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - rocznik 2003
  • Brak etatów - rocznik 2005
  • Bo niektóre zakłady mi odmówiły - rocznik 2011
  • Ponieważ ciężko znaleźć pracę w moim zawodzie - rocznik 2012
  • Brak stażu pracy - rocznik 2013
  • Jak się zbliża czas zimowy to trudniej znaleźć pracę - rocznik 2012
  • W rejonie w którym mieszkam zarobiłem 800 zł na rękę. Nikt nie chce pracować za takie pieniądze - rocznik 2012

  Analiza wypowiedzi wskazuje, iż absolwenci młodszych roczników, szczególnie 2003 uzasadniają trudności w znalezieniu pracy pieczątką  szkoły specjalnej na świadectwie. Roczniki starsze przyczyny określiły w innych kategoriach:

  • brak stażu
  • brak wolnych etatów w zawodzie
  • okres zimowy
  • za niskie wynagrodzenie
 7. Spośród osób niepracujących aktywnie poszukuje pracy 65%, zaś 35% mimo braku pracy jej nie szuka.
 8. Najczęściej wykorzystywanym sposobem w poszukiwaniu pracy byli:
  • znajomi - 60%
  • urząd pracy - 37%
  • Internet - 23%
 9. 54% ankietowanych uznało, że korzystało z wiedzy zdobytej w szkole zawodowej podczas poszukiwania pracy. Należy stwierdzić, że różnica procentowa między tymi, którzy korzystali z wiedzy zdobytej w szkole, a tymi, którzy nie korzystali podczas poszukiwania pracy jest niewielka - wynosi 14%
 10. Absolwenci szukając pracy  wykorzystywali najczęściej wiedzę z przedmiotów zawodowych - 51% i z podstaw przedsiębiorczości - 44%. W dalszej kolejności wykorzystywali wiedzę informatyki - 16% i przedmiotów ogólnokształcących - 14%
 11. Najwięcej, bo 60% badanych, uznało pomoc wiedzy zdobytej w szkole w życiu osobistym, 49% badanych wiedza ta pomogła również w pracy zawodowej zaś 42% w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
 12. Na pytanie dotyczące wpływu posiadania dyplomu z egzaminu zawodowego na zdobycie pracy:
  • 47% - oceniło że dyplom im pomógł
  • 47% -  że nie pomógł
  • 6% - nie miało zdania na ten temat
  Rozkład głosów oceniających pozytywne lub negatywne znaczenie posiadania dyplomu w kwestii zdobycia pracy jest zatem taki sam.

 13. 89% badanych oceniło, iż szkoła zawodowa nauczyła ich odpowiedzialności w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 9% stwierdziło, że ich nie nauczyła, a 2% badanych nie miało zdania na ten temat.
 14. Według większości badanych - 77%, zajęcia praktyczne przyczyniły się do  zdobycia przez nich wymaganych umiejętności zawodowych.

 

Spośród absolwentów, którzy nie zdawali egzaminu zewnętrznego (12 ankietowanych) -  67% obecnie pracuje. Spośród tych, którzy pracują, pracę w wyuczonym zawodzie wykonuje zaledwie 25% absolwentów. Jednocześnie 50% tychże absolwentów korzystało z wiedzy zdobytej w szkole zawodowej podczas poszukiwania pracy. W odczuciu 83% absolwentów zajęcia praktyczne umożliwiły im zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych. 42% absolwentów uważa, że dyplom z egzaminu zawodowego pomógł im w zdobyciu pracy zaś 58% uważa, że dyplom im nie pomógł.

Spośród absolwentów, którzy zdawali egzamin zewnętrzny (30 ankietowanych) - 50% obecnie pracuje. Spośród tych, którzy pracują, pracę w wyuczonym zawodzie wykonuje zaledwie 33% absolwentów. Jednocześnie 60% tychże absolwentów korzystało z wiedzy zdobytej w szkole zawodowej podczas poszukiwania pracy. W odczuciu 77% absolwentów zajęcia praktyczne umożliwiły im zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych. 50% absolwentów uważa, że dyplom z egzaminu zawodowego pomógł im w zdobyciu pracy zaś 50% uważa, że dyplom im nie pomógł.

 

Podsumowanie
Odpowiadając na pytanie badawcze: "Czy absolwenci szkoły zawodowej są aktywni zawodowo?", na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że od momentu ukończenia szkoły zawodowej większość absolwentów, bo 84% poszukiwała pracy, zaś 81% badanych ją znalazła. Obecnie 54% badanych absolwentów jest aktywna zawodowo.

Odpowiadając na drugie pytanie badawcze: "Czy w opinii absolwentów szkoła zawodowa przygotowała ich do aktywności zawodowej?", należy stwierdzić, że 77% ankietowanych przyznało, iż zajęcia praktyczne w szkole umożliwiły im zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych, 89% ankietowanych przyznała, że szkoła zawodowa nauczyła ich odpowiedzialności w zakresie przestrzegania przepisów BHP, 56% absolwentów wykorzystała wiedzę zdobytą w szkole zawodowej podczas poszukiwania pracy zaś 49% absolwentów wiedzę tą uznaje za przydatną w pracy. Absolwenci szukając pracy  wykorzystywali najczęściej wiedzę z przedmiotów zawodowych - 51% i z podstaw przedsiębiorczości - 44%.

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 233850

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości