Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Neurologopedia

Drukuj PDF

 

Aby zrozumieć, czym jest neurologopedia, należy poznać definicję samej logopedii. Różni specjaliści zakreślają ją w odmiennych wariantach, wydzielając jej obszary zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Najkrócej jednak mówiąc logopedia zajmuje się prawidłową wymową: jej kształtowaniem, usuwaniem wad, a także uczeniem mowy w przypadku jej braku. W jej obszarze znajdują się także psychiczne aspekty wad mowy i ich wpływ na kształtowanie osobowości i relacji społecznych.
Neurologopedia jest obszarem logopedii skoncentrowanym na diagnozowaniu i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Jej celem jest rehabilitacja osób cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysfazja, anartria, dyzartria, dysologia). Szczególnie ważna w jej zakresie jest praca z chorymi na porażenie mózgowe, autyzm i mutyzm.
Codzienna praca logopedy i neurologopedy to głównie:
•    profilaktyka w rozwoju mowy u dzieci
•    porady i konsultacje dotyczące noworodków i niemowląt
•    wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji oraz działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji
•    diagnozowanie nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych
•    stymulowanie rozwoju mowy
•    profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i głosu
•    ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego
•    ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową
•    diagnoza i wielozakresowa terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynności mówienia z wykorzystaniem komputera i programów multimedialnych

DROGI  RODZICU zanim udasz się do logopedy przeczytaj ten artykuł i sprawdź czy:

•    w przypadku, gdy dziecko stale oddycha przez usta i ma niedrożne górne drogi oddechowe (zatkany nos, katar, stale rozchylone usta) koniecznie udaj się do laryngologa i zasięgnij porady alergologa

•    w przypadku, gdy masz wątpliwości, czy dziecko słyszy i rozumie kierowane do niego komunikaty, a jego wymowa różni się od ogólnie przyjętych norm rozwojowych (dziecko zniekształca głoski, niektóre głoski opuszcza lub zamienia innymi, jego mowa brzmi „nosowo”) udaj się do laryngologa i zbadaj słuch dziecka

•    w przypadku, gdy dziecko ma nieprawidłowy zgryz lub jakiekolwiek inne kłopoty z uzębieniem udaj się do dentysty, a następnie do ortodonty

•    w przypadku, gdy dziecko ma trudności z konkretnym ułożeniem narządów artykulacyjnych (nie potrafi naśladować przedstawionego ułożenia warg, języka lub policzków) i mimo ćwiczeń nie następuje poprawa udaj się do neurologa
Co powinno zaniepokoić troskliwych rodziców i skierować ich do logopedy
•    dziecko ma 6 miesięcy i nie wydaje niezamierzonych dźwięków – nie głuży
•    dziecka ma 9 -12 miesięcy i nie gaworzy (nie powtarza usłyszanych dźwięków i nie „bawi się” wypowiadanymi przez siebie dźwiękami MA-MA-MA, BA,BA,BA)
•    dziecko ma 2 lata i:
-       nie naśladuje dźwięków naturalnych (odgłosów przyrody, pojazdów, przedmiotów),
-     nie wypowiada świadomie słów: mama, tata,
-       nie próbuje powtarzać wypowiedzi innych osób
-       nie wypowiada samogłosek: a, o, u, i, y, e
-      nie wypowiada spółgłosek: m, p, b, n, t, d, l
•    dziecko ma 3 lata i:
-       nie chce mówić
-      nie mówi krótkimi zdaniami
-       nie zadaje pytań
-       nie wypowiada samogłosek
-       nie wypowiada spółgłosek

•    dziecko ma 4 lata i nie wymawia prawidłowo głosek: s, z, c, dz (zmiękcza je lub wymawia międzyzębowo), oraz nie wumawia  głoski k (zamienia na t)
•    dziecko ma 5 lat i nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż oraz głoski „r”
•    dziecko ma 6 lat i:
-       nie wymawia prawidłowo głosek: sz, ż, cz, dż
-       nie wymawia głoski: r
-       nie potrafi powiedzieć jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazu
-       nie potrafi dokonać syntezy krótkiego wyrazu ( z wypowiedzianych pojedynczo głosek – na przykład: k – o – t; d – a – ch nie potrafi złożyć słowa)
•    głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi  „b” wymawia jak „p”,  „d” na „t”,  „g” na „k”,  „w” na „f”, „z” na „s”, „ż” na „sz”
•    zakłócona jest płynność wypowiedzi

RODZICU, nie bagatelizuj problemów z mową swojego dziecka! Nie słuchaj gdy Ci mówią "wyrośnie"... Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego i zwiększa szanse na sukces szkolny

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 264621

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości