Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kadra

Drukuj PDF

Dyrektor
Kołdunek Bernardeta – oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, j.polski, terapia ręki

Wicedyrektor
Makowska Krystyna – oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, wych. do życia w rodzinie, dogoterapia, terapia ręki


Pedagog:  Derlikiewicz  Ewa –oligofrenopedagog, resocjalizacja

Psycholog: Hoffnowska Bogumiła

Neurologopeda: Lipińska Beata- oligofrenopedagog

Logopeda: Stasiak Iwona - oligofrenopedagog

Biblioteka
Wypożyczalnia i czytelnia: Otorowska Katarzyna - oligofrenopedagog


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Kędzia-Sul Katarzyna – oligofrenopedagog, terapeuta SI, wspomaganie rozwoju dziecka, trener sensoplastyki
Piotrowska Joanna–oligofrenopedagog, fizykoterapeuta
Ulaczyk-Surowiec Joanna – oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, j.polski, hipoterapia
Lipińska Beata – neurologopeda, oligofrenopedagog

PRZEDSZKOLE

Gołacka Olga –oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, informatyka, terapia psychomotoryczna dzieci
Mayko Ewa–oligofrenopedagog, muzyka i muzykoterapia
Santorek Izabela- oligofrenopedagog
Warś Katarzyna – oligofrenopedagog, matematyka, przyroda
Joanna Warlińska-  oligofrenopedagog
Joanna Ignaciuk- oligofrenopedagog, wychowanie przedszkolne

SZKOŁA PODSTAWOWA

Czyżewska Anna – j. niemiecki
Jakubowski Paweł – oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
Kos Grażyna– oligofrenopedagog,
Leciej Zofia - oligofrenopedagog
Mackiewicz Michał – oligofrenopedagog, terapeuta SI i biofeedback,
Mrula Irena – muzyka i muzykoterapia
Nawrocka Mariola –oligo- i tyflopedagog, informatyka, terapeuta biofeedback
Otorowska Katarzyna – oligofrenopedagog, historia
Pacura Edyta – oligofrenopedagog, terapeuta biofeedback
Pałubicka Bożena – oligofrenopedagog, j. polski
Stasiak Iwona- oligofrenopedagog, nauczanie początkowe
Żołnieruk Mariola – oligofrenopedagog, wiedza o społeczeństwie, terapia pedagogiczna, nauczanie początkowe

GIMNAZJUM

Gawlińska Violeta – oligofrenopedagog, chemia, biologia, przyroda
Grodnicka Agnieszka –oligo- i tyflopedagog, j.polski
Janicka Teresa - oligofrenopedagog, plastyka
Lelek Edward – oligofrenopedagog, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne
Nagrodzka Irena – oligofrenopedagog, religia
Sikorska Anna – oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
Szczerba- Budzyńska Brygida – oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie i rewalidacja dziecka z autyzmem
Walczykowska Magdalena – oligofrenopedagog, matematyka, geografia, terapia ręki
Lenkiewicz Joanna  - technika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

BRANŻOWA SZKOŁA  SPECJALNA I STOPNIA  

Bulczak-Kulka Gabriela – oligofrenopedagog, nauczyciel zawodu, terapia pedagogiczna
Kruk Sylwia – oligofrenopedagog, nauczyciel zawodu
Ryszka Joanna – oligofrenopedagog, j.polski
Szczęsny Ewa - oligofrenopedagog, matematyka
Żbik Katarzyna – surdopedagog, j. niemiecki
Tomaszewska Helena  - historia, podstawy przedsiębiorczości


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Kubiesa Renata – oligofrenopedagog, nauczyciel zawodu
Pietrzak Waldemar – oligofrenopedagog, fizyka, informatyka, etyka, nauczyciel zawodu
Rytko Anna- oligofrenopedagog
Jakubowski Paweł  -  oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
Balicka- Wolanin Agnieszka – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie i marketing, oligofrenopedagog


GRUPY WYCHOWAWCZE

Bambrowicz Wojciech – oligofrenopedagog, nauczyciel zawodu, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Derlikiewicz Ewa–oligofrenopedagog, socjoterapeuta
Górska Agnieszka- oligofrenopedagog
Hrypińska Ewa – oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, biologia
Kornafel Adriana -  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagog
Nowak Mirosława – oligofrenopedagog
Kramarz Wojciech – wychowanie fizyczne
Czerniak Jarosław -   pedagogika szkolna
Michalska Agnieszka- pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagog

GRUPA ŚWIETLICOWA
Wojciech Bambrowicz- wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa

Mikulska Dorota – przygotowanie pedagogiczne

Tomasz Sudoł - plastyka, przygotowanie pedagogiczne


 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 216310

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości