Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SPP A kl. I

Drukuj PDF

 

Szkoła SPP, klasa I A
Rok szkolny 2018/2019

Szkoła Przysposabiająca  do Pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli
nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
Klasa liczy trzech uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to chłopcy w wieku od 17 do 21 lat w tym jeden realizuje nauczanie indywidualne. Podczas wszystkich zajęć realizujemy podstawę programową. Chłopcy chętnie pracują na zajęciach, lubią zarówno zajęcia z gospodarstwa domowego jak i zajęcia plastyczno - techniczne. Lubią siebie nawzajem i raczej nie popadają w konflikty.  Poprawnym relacjom najbardziej sprzyja ich współna praca. Uczniowie uczestniczą na zajęcia rewalidacyjne, wynikające z orzeczenia, ale i zajęcia dodatkowe, zaspokajające ich indywidualne potrzeby. Są to takie zajęcia jak : biofeedback, stymulacja procesów poznawczych, korekta wad postawy, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, koło religijne, koło turystyki pieszej, koło komputerowe, praca w Samorządzie Uczniowskim.  Ponadto chłopcy uczestniczą w życiu szkoły biorąc udział we wszystkich uroczystościach, apelach, akcjach społecznych  oraz innych  inicjatywach mających miejsce w naszej szkole i poza nią. Zarówno uczniowie jak ich rodzice,  mogą zawsze liczyć na pomoc i współpracę z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką.
Od początku roku szkolnego uczestniczyliśmy w :
- pikniku itegracyjnym (klasy SPP oraz ZSZ)
- szkoleniu BHP
- akcji Sprzątania Świata
- turnieju sportowym "Żyj zdrowo"
- wyborach do Samorządu Uczniowskiego
- apelu zaprzysiężenia samorządu
- obchodach 60-cio lecia istnienia naszej placówki
- urodzinach klasy III SPP
- andrzejkach (wspólnie z klasą ZET gim. i ZET SP)
Planujemy w najbliższym czasie organizację Mikołajek  oraz Wigilii.

Wychowawca klasy A.R

Andrzejki
Chcąc poznać swoją przyszłość , w piątek 30 listopada razem z klasami SPP „A” i 3 ZET
zorganizowaliśmy „Andrzejki”. Było sporo różnorodnych wróżb i dla większości z nas były
one raczej pomyślne. Mamy nadzieję, że chociaż niektóre z nich nam się spełnią. Po
zakończeniu wróżb, pełni nadziei na dobrą przyszłość zasiedliśmy do poczęstunku, który
przygotowali uczniowie naszych klas.

 

Znajdź na stronie

Obiekty, z których korzystamy

Statystyka

Odsłon : 216356

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości