Podróż po Polsce

Drukuj

 

PODRÓŻ PO POLSCE
Dnia 10 grudnia 2018 r. dzieci z klas I -II, III, ZE-T A, ZE-T B, ZE-T C Szkoły Podstawowej
wzięły udział  w spotkaniu "Podróż po Polsce". Celem spotkania było:
- rozwijanie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami,
- poznanie mapy Polski, stolicy Polski Warszawy  oraz innych miast: Krakowa, Torunia, Gdańska, Świnoujścia.
- zapamiętywanie kolorów i cech charakterystycznych godła i flagi państwowej,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- doskonalenie percepcji wzrokowej.
Podczas spotkania dzieci wspaniale się bawiły. Z piosenką na ustach
podróżowały zaczarowanym pociągiem po naszym pięknym kraju. Poznały piękne polskie legendy
"O Smoku Wawelskim" i o "Bogumile i królowej pszczół". Dowiedziały się jak robi się tradycyjne polskie
toruńskie pierniki, odwiedziły w Gdańsku Króla mórz Neptuna. Wykonywały prace plastyczne związane
tematycznie z odwiedzanym miastem, odpowiadały na pytania. Na koniec w rytm piosenki morskiej powróciły do Świnoujścia.

 

GALERIA ZDJĘĆ