Konkursy

Drukuj

 

 

 

W czasie trwania rekolekcji wielkopostnych w naszej szkole odbyły się dwa konkursy pt.„Matka Boska Częstochowska”. Pierwszy przeznaczony był dla uczniów szkoły ze zawodowej, branżowej i przysposabiającej do pracy. W drugim uczestniczyli uczniowie z gimnazjum oraz z VII klasy szkoły podstawowej.
W kategorii szkół zawodowych I miejsce zajęli uczniowie z klasy SPP B, drugie miejsce przypadło w udziale klasie III wz oraz klasie SPP A. Trzeciego miejsca nie przyznano.
W kategorii klas gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli uczniowie z klasy III, drugie miejsce zajęła klasa VII, a trzecie miejsce klasa II.

opracowała Irena Nagrodzka