kl. VII i VIII

Drukuj

kl. VII i VIII

rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 klasa VII i VIII tworzy jeden zespół klasowy. Opiekę wychowawczą sprawuje pani Bożena Pałubicka.        
Poznajmy uczniów: Mateusz, Wiktor i Kuba (kl.VIII) oraz Sebastian (kl.VII). W szkole spędzają czas od 34 do 35 godzin tygodniowo.         
Ponadto uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.        
Wiktor lubi język polski i zajęcia z integracji sensorycznej z panem Michałem; Mateusz i Sebastian informatykę; Kuba lekcje wychowania fizycznego z panią Anią.
Czas wolny chłopcy spędzają na różne sposoby: Kuba uprawia sport, Mateusz jeździ na rowerze, zaś Sebastiana i Wiktora fascynuje świat gier komputerowych.
W tym roku szkolnym klasa VIII przygotowuje się do egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2020 roku.
Egzamin egzaminem, ale już teraz myślimy o swojej przyszłości zastanawiając się nad wyborem dalszego kształcenia.