kl. V

Drukuj

KL. V

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 do  klasy V uczęszcza 9 uczniów- 4 chłopców i 5 dziewczynek. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, a nauczyciele uczących poszczególnych przedmiotów podejmują działania mające na celu zindywidualizowanie rozwoju poszczególnych uczniów stosownie do ich potrzeb. Uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami terapeutycznymi. Uczęszczają na zajęcia biofeedbeck, logopedię, stymulację procesów poznawczych, SI,  gimnastykę korekcyjną, zajęcia wyrównawcze z matematyki. Wychowawcą klasy jest Anna Sikorska