kl. I po gim.

Drukuj

Kl. I

Branżowa Szkoła I Stopnia po gimnazjum

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 do klasy I po gimnazjum, uczęszcza 4 uczniów: 3 dziewczynki i 1 chłopiec. Skład klasy nie uległ zmianie od ubiegłego roku szkolnego, kiedy była to ostatnia III klasa gimnazjum. Wymagania edukacyjne dostosowane są do każdego z uczniów uwzględniając jego deficyty. Uczą się oni w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczniowie uczestniczą także w w zajęciach dodatkowych, takich jak: stymulacja procesów poznawczych, zajęcia zwiększające kompetencje emocjonalno- społeczne, muzykoterapia, korekta wad postawy. Dwie uczennice uczęszczają także na zajęcia Koła Przyrodniczego LOP.

V.G